top of page

Wat is Psychomotorische therapie (PMT)

PMT is een therapievorm voor jong en oud.  Het past bij je als je (milde) psychische klachten ervaart en daar op een actieve manier aan wilt werken. Het (weer leren) luisteren naar je lichaam staat centraal.

Ons lichaam vertelt ons namelijk meer dan wij als mensen soms kunnen vertellen met woorden. Lichaamstaal kan bijvoorbeeld spanning of onzekerheid uitstralen. Bewegingspatronen en de wijze van ademhaling geven weer hoe je je voelt en zijn de aangrijpingspunten in de behandeling. 

In de PMT-sessies wordt naar jouw hulpvraag gekeken en geluisterd naar je verhaal. Met behulp van bewegings- en/of lichaamsgeoriënteerde werkvormen leer je lichaamssignalen, gedragspatronen en gevoelens beter herkennen. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging en leert stilstaan bij wat je voelt. Hierdoor lukt het vaak om fijne en krachtige keuzes  te maken gebaseerd op wat je voelt. Spanning en stress worden herkend en grenzen bewaakt. Daardoor nemen je klachten af.

Binnen PMT Hof van Twente bestaat de mogelijkheid om zowel binnen als in de buitenlucht deel te nemen. Een intakegesprek kan ook heel goed tijdens een wandeling.

wat-is-pmt.jpg
bottom of page