top of page

Algemene voorwaarden

PMT Hof van Twente hanteert algemene voorwaarden zoals deze worden vormgegeven door de federatie vaktherapeutische beroepen. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde bij mij op te vragen.

PMT Hof van Twente hanteert de code huiselijk geweld en kindermishandeling.

PMT Hof van Twente kent een registratie voor Wkkgz via de NIBIG;  PMT Hof van Twente is aangesloten bij geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz), PMT Hof van Twente beschikt over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz), PMT Hof van Twente beschikt over een klachtenfunctionaris (art. 15 Wkkgz) en is opgenomen in het gelaagd register van het NIBIG.

bottom of page