top of page

Aanbod kinderen

Voorbeeld:

Jasper (12 jaar) is via een kinderpsychologe verwezen naar mijn praktijk. Jasper is een vriendelijke en sportieve jongen maar kampt ook met onzekerheid waardoor hij soms vastloopt. Hij is een sterke denker en weet heel goed hoe het moet. In de behandeling bij de psychologe kwam naar voren dat Jasper soms juist iets meer mag gaan doen en ervaren, i.p.v. erover na te blijven denken. Jasper gaat na een intakegesprek deelnemen aan een IK STA STERK traject.

Wanneer Jasper de eerste keer binnenkomt is hij verlegen. Jasper vertelt op voetbal te zitten en daar als verdediger te spelen. Hij glimlacht voorzichtig en zegt dat hij niet snel te passeren is. We starten met een potje blokjesvoetbal. Jasper maakt hierin een fanatieke indruk en staat zijn mannetje goed. Ik zie een jongen die vrijuit speelt en geniet. In een volgende sessie filmen we een stukje van Jasper tijdens het voetballen en kijken samen naar zijn houding en mimiek. Het valt Jasper op dat hij er helemaal niet bang uitziet.

We werken de weken daarna verder aan balansvormen, ontspanningsvormen, boksvormen en spelvormen. Jasper vindt het boksen spannend. Hij durft in eerste instantie niet zoveel kracht te geven en is bang zichzelf of de ander pijn te doen. We halen de voetballer Jasper erbij, daar waar Jasper minder nadenkt en gewoon durft te spelen. Jasper oefent om zijn kracht te voelen in het boksen. Als hij slaat maar ook als hij de pads vasthoudt. Jasper bepaalt hoe hard het gaat en wanneer de ander stopt. Het stoppen mag op een krachtige manier worden aangegeven. Jasper ervaart dat hij wel tegen een stootje kan, zeker nu hij ook weet hoe hij dat op kan vangen. Het geeft hem een goed gevoel.

Een aantal piekergedachtes van Jasper schrijven we op een groot vel papier. We gaan de piekergedachtes bestrijden. Ik leg meerdere ballen op een rij en we bouwen een muur van grote zitblokken. Het vel papier hangen we samen op de muur. Jasper knalt daarna de ballen zo hard als hij kan tegen de muur. De muur valt na meerdere pogingen om. Samen wordt er gejuicht. Het succes word gedeeld.

Na 6 sessies sluiten we de behandeling af. Jasper was al een sterke en gevoelige jongen, maar heeft dit nog meer mogen voelen. In de laatste sessie maken we een foto. Jasper denkt mee over hoe hij hierop wil staan. Het wordt een foto met een voetbal onder zijn voet. Jasper kijkt recht in de camera met een mooie lach. Het is zijn herinnering aan deze therapie.

bottom of page